آخرین اخبار

خانه / مقالات / نحوه سایز فیوز برای ترانس‌های توزیع

نحوه سایز فیوز برای ترانس‌های توزیع

یک راه‌حل ارزان برای حفاظت ترانس‌های توزیع استفاده از فیوز در سمت MV ترانس می‌باشد. ترانس‌هایی تا توان ۲۵۰۰kVA را می‌توان با این روش حفاظت کرد.

در مرحله اول لازم است یک سازنده خاص را انتخاب نمود و با توجه مشخصات ذکر شده، نسبت به انتخاب فیوز اقدام کرد. سازندگان معمولاً مشخصات فیوز‌های خود را در صفحه جریان-زمان نشان می‌دهند همچنین مشخصات بیشتر را در جداول تکمیلی می‌آورند.

-مراحل لازم برای انتخاب فیوز برای ترانس به شرح زیر است.
۱- ترانس‌ها در زمان راه اندازی جریان زیادی به مدت کوتاه می‌کشند. این جریان به Inrush معروف است. مقدار این جریان در حدود ۱۲ برابر جریان نامی اولیه و مدت زمان آن در حدود ۱/۰ ثانیه است. برای مشخص کردن این نقطه در صفحه جریان-زمان فیوزها، خطی افقی که محور زمان را در ۱/۰ ثانیه قطع می‌کند رسم می‌کنیم. همچنین خطی عمودی که از ۱۲ برابر جریان نامی اولیه عبور می‌کند رسم کنید. محل تقاطع دو خط را نقطه A. و جریان آنرا Ia می‌نامیم. این نقطه همان Inrush ترانس را مشخص می‌کند. منحنی فیوزی که انتخاب می‌کنیم می‌بایست در سمت راست این نقطه قرار داشته باشد؛ لذا اولین منحنی سمت راست این نقطه را انتخاب می‌کنیم.

خط زمان ۱/۰ ثانیه را ادامه می‌دهیم تا منحنی فیوز انتخابی را قطع کند. این نقطه را C. می‌نامیم. جریان این نقطه را Ic می‌نامیم. این جریان از تقاطع محور عمود عبوری از نقطه C. با محور جریان بدست می‌آید.

لازم است که شرط زیر برقرار باشد.
Ic*۰.۸>Ia
در صورتیکه رابطه فوق برقرار نبود رنج فیوز را یک سایز بالاتر می‌بریم.

۲- جریان عبوری از سمت MV ترانس به ازای خطای اتصال کوتاه سه فاز در سمت LV را می‌یابیم. این جریان از حداقل جریان قطع فیوز (I۳) باید بیشتر باشد. حداقل جریان قطع فیوز در جدول (۱) آمده است. به طور معمول حداقل جریان قطع ۵ برابر جریان نامی فیوز است.

۳-به منظور جلوگیری از فرسودگی زود هنگام فیوز، جریان نامی فیوز را ۳۰ درصد بیشتر از حداکثر جریان عبوری از ترانس در زمان اضافه بار در نظر می‌گیریم.

 

مثال:
‌می‌خواهیم برای یک ترانس با ظرفیت ۱۰۰۰ kVA و سطح ولتا‍ژ ۲۰/۰.۴ kV و امپدانس اتصال کوتاه ۵% فیوز انتخاب کنیم. فرض می‌کنیم این ترانس مجاز است ۱۰ درصد اضافه بار را به مدت یک ساعت تحمل نماید.
مراحل فوق را طی می‌کنیم.

۱-تصمیم داریم از محصولات Areva استفاده نماییم؛ لذا خط افقی ۱/۰ ثانیه را در صفحه جریان- زمان فیوز‌ها رسم می‌کنیم.
جریان سمت اولیه ترانس برابر است با:
I_Primary=۲۰/ (√۳*۲۰) =۲۸.۸۶ A.

جریان هجومی ترانس را ۱۲ برابر جریان نامی در نظر می‌گیریم. این جریان برابر است با:

I_Inrush=۱۲*۱۰۰۰/ (√۳*۲۰) =۳۴۵.۶ A.
خط عمودی ۳۴۵ آمپر را رسم می‌کنیم.
محل تقاطع دو خط فوق را A. نامیده و اولین فیوز بعد از این نقطه را که فیوز ۵۰ آمپر است انتخاب می‌کنیم. خط افقی ۱/۰ ثانیه را ادامه می‌دهیم تا منحنی این فیوز را در نقطه C. قطع نماید. جریان این نقطه را از روی محور جریان می‌خوانیم که برابر است با ۴۹۰ آمپر.

شرط اول را امتحان می‌کنیم.
۰.۸*۴۹۰=۳۹۲>۳۴۵
لذا شرط اول برقرار است.

۲-در صورتیکه در سمت LV ترانس اتصال کوتاه شود، جریان سمت اولیه ترانس برابر خواهد بود با:
I_ScPrimary=۱۰۰۰/ (√۳*۲۰*۰.۰۵) =۵۷۶ A.
حداقل جریان قطع فیوز ۵۰ آمپر و ۲۴ کیلوولت برابر است با ۲۵۰ آمپر و چون:
۵۷۶>۲۵۰ A.
بنابراین شرط دوم نیز برقرار است.

۳-حداکثر جریان ترانس با فرض وجود اضافه بار و ۳۰ درصد ضریب امنیت برابر است با:
۲۸.۸۶*۱.۱*۱.۳=۴۱ A.
از آنجا که این جریان از ۵۰ آمپر بیشتر است لذا شرط سوم نیز برقرار است. در نتیجه فیوز ۵۰ آمپری مناسب حفاظت این ترانس خواهد بود.

 

منبع: برق نیوز

ثبت دیدگاه

برو بالا
سوالی دارید؟ چت با Whatsapp