آخرین اخبار

خانه / مقالات / حفاظت LOM

حفاظت LOM

چرا تشخیص (Loss of Mains (LOM مورد نیاز است؟
نکته اصلی این است که از دست دادن شاهخط ممکن است تاثیری بر ژنراتور داخل جزیره نداشته باشد. اگر بار متصل شده افزایش یابد و از توان ژنراتور فراتر رود، این مجموعه ممکن توسط رله افزایش بار یا رله افت فرکانس تریپ داده شود. فقط در صورتی تغذیه شاهخط برمی گردد، که ژنراتور در حال اجرا باشد، و مشکلی که ایجاد می‌شود این است که اگر تغذیه‌ای که مجددا به ژنراتور متصل می‌شود بدون سنکرون سازی انجام شوددو موضوع جداگانه وجود دارد:
خسارت به ژنراتور درنتیجه اشتباه در سنکرون سازی بالا
وصل ژنراتور به تجهیزات بدون اطلاع قبلی که باعث ایجاد خطر برای کارکنان خدماتی می‌شود که انتظار دارند برق قطع باشد. آسیب بیشمار به تجهیزات مشترکین که درنتیجه تنظیم نبودن منابع تغذیه صورت میگیرد؛ بنابراین ترکیبی از حفاظت از ژنراتور و حفاظت از تجهیزات وجود دارد؛ بنابراین حفاظت L.O.M. در شبکه توزیع بریتانیا با کد (DC) الزامی است و به طور خاص توسط صنعت تولید و تنظیم برق واجد شرایط است که معمولا به عنوان «G۵۹» و «G۸۳» شناخته می‌شود.
هر گونه ژنراتوری که باید به شبکه توزیع متصل شود، لازم است تا مطابق با DC باشد و منطبق با G۵۹ یا G۸۳ باشد.

در شکل زیر یک نمونه از رله حفاظت LOM را مشاهده می‌کنید

ثبت دیدگاه

برو بالا
سوالی دارید؟ چت با Whatsapp